!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Garage

Garaget rymmer 47 bilar. In- och utfart sker från Karl-Johansgatan. Utanför in- och utfarten har föreningen även 6 st parkeringsplatser. För att minimera intrång i garaget har föreningen satt in ett nyckelfritt system där varje nyckelbricka spärras så fort den kommer bort eller stjäls.

Kösystem tillämpas på både garage- och P-platser. Förfrågan sker via kontakt med Lotta Parment på HSB, tel 010-4422150, e-post;  lotta.parment@hsb.se.
 
Parkerings/garageplatser är endast till för boende i föreningen. Endast en plats per lägenhet är tillåten och uthyrning i andra hand är ej tillåten. Plats kan ej överlåtas på annan person.

Dokument

Garage_in_och_utfart.pdf 2012-01-04